Gå till innehåll

Bohuslän-Dals Skidförbund

Bohuslän-Dals Skidförbund

Bestämmelser – BDSF förtjänstmedalj

Medaljen utdelas vid jubileer och andra högtidliga tillfällen till den som gjort sig förtjänt därav. Guldmedaljen kan även utdelas vid personliga jubileer.

För erhållande av bronsmedalj fordras

  • att aktivt ha deltagit i föreningens arbete för skidsporten i minst 6 år.

För erhållande av silvermedalj fordras

  • att aktivt ha deltagit i föreningens arbete för skidsporten i minst 12 år.

För erhållande av guldmedalj fordras

  • ingen bestämd tidsgräns utan styrelsen bedömer när medaljen skall utdelas.

Styrelsens AU beslutar om utdelning av medaljerna efter skriftlig ansökan från föreningarna. Ifråga om guldmedalj kan AU besluta om utdelning utan ansökan från förening.

Ansök i god tid, minst sex veckor innan utdelningsdag.

Senast uppdaterad
2022-12-23
Publicerad
2022-09-29
Skribent
Tom Mårtensson

Huvudsponsor