Gå till innehåll

SSF

En bild

Nämnder och råd

Kontaktuppgifter till Svenska Skidförbundets övergripande nämder och råd. För kontaktuppgifter för grenråd se respektive idrott.

Disciplinnämd

Disciplinnämnden granskar och beslutar kring anmälningar om bestraffning som skriftligen inkommer till förbundet. Överklagan av Disciplinnämndens beslut görs hos Riksidrottsnämnden.

SSFs disciplinnämnd består av ordförande och fyra ledamöter. Vid förbundsårsmötet väljs ordförande för en tid av två år och två ledamöter för en tid av fyra år. (Då nämnden inrättades 2023 valdes två av ledamöterna inledningsvis endast på två år).

▪       Torbjörn Lundkvist, ordförande, 2 år
▪       Fredrik Bergström, ledamot, 4 år
▪       Kaarel Pütsep, ledamot, 4 år
▪       Anders Nilsson, ledamot, 2 år
▪       Anders Sundqvist, ledamot, 2 år

E-post: disciplinnamnd@skidor.com

Övriga ärenden

Vill du rapportera om andra typer av missförhållanden som misstankar om ekonomisk brottslighet, en intressekonflikter eller andra allvarliga oegentligheter som rör Svenska Skidförbundets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.?

Läs mer om vår visselblåsarfunktion.

 

Senast uppdaterad
2022-12-09
Publicerad
2023-08-16
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor